Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Konference Zpravodajské zabezpečení AČR

UNIVERZITA OBRANY

Fakulta vojenského leadershipu

Katedra taktiky

Kounicova 65, 662 10 Brno

Tel.: 973 44 22 29, FAX: 973 44 33 11,

E-mail: dana.kristalova@unob.cz

ZPRAVODAJSKÉ ZABEZPEČENÍ AČR 2016V souladu s plánem hlavních úkolů a opatření Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně, připravuje Katedra taktiky ve spolupráci s Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany a Katedrou radiolokace Fakulty vojenských technologií konferenci „ZPRAVODAJSKÉ ZABEZPEČENÍ AČR 2016" na téma:

 

Koncepce rozvoje zpravodajského zabezpečení AČR".

 


Záštitu nad konáním konference převzal:


Náčelník generálního štábu

armádní generál Ing. Josef BEČVÁŘ

a

děkan Fakulty vojenského leadershipu UO
       plukovník gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.

děkan Fakulty vojenských technologií UO
       plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.  

 

 

 

Odborný gestor konference

      ředitel Odboru vojskového průzkumu a EB MO
      plukovník gšt. Ing. Vladimír LANG


Cíle konference:

1.      Prezentace koncepce rozvoje Zpravodajského zabezpečení (ZZ) a její implementace do hlavních rozvojových projektů;

2.      V návaznosti na požadavky vyplývající z rozvoje ZZ AČR připravit podmínky pro zefektivnění vzdělávání a přípravy vojsk v oblasti ZZ odvíjející se od vývojových trendů budoucího operačního prostředí a také dosažené úrovně poznání v oblasti vědy a výzkumu;

3.      Široká diskuze názorů ke koncepci rozvoje a kariérnímu růstu v oblasti ZZ AČR;

4.      Možnosti využití moderních technologií a robotických prostředků v oblasti ZZ;

5.      Prezentace nových trendů a vizí vybraných představitelů obranného průmyslu.

6.      Diskuze řešené problematiky (ZZ) a její implementace v rámci pozemních a vzdušných sil.Termín konání konference:

Konference se koná ve dnech 15. – 16. listopadu 2016

 
Místo konání konference:
Posádkový dům armády, Tř. 1. máje, Olomouc (GPS: 49°35'48.69" N,  17°15'34.471" E)

 
Účastníci:
Na konferenci jsou pozváni a budou přednášet zástupci součástí MO ČR, velitelé a vybraní příslušníci jednotlivých složek (Vel VzS, PozS, SpecS), Univerzity obrany, dalších útvarů a zařízení AČR a ostatních bezpečnostních složek.  

Konference nabízí možnost setkání a výměny názorů představitelů velení AČR, operačně-taktických velitelství, velitelství svazků, útvarů a jednotek, pracovníků vědecko-výzkumných pracovišť a škol k dané problematice. Po jednotlivých vystoupeních (referátech) bude konference pokračovat řízenou diskusí. Očekává se realizace otevřeného diskusního fóra pro nalezení odpovědí na problémy nebo otázky zmíněné v přednesených referátech. Z diskuse by měly vyplynout perspektivy, náměty a návrhy pro práci v dalším období, které budou využity ke zpracování závěrů (doporučení) z konference. 

Ubytování bude zabezpečeno na základě Vašich požadavků za jednotlivé součásti na ubytovně Křižíkova 2 (kapacita cca 70 míst), dále je k dispozici ubytovna na Hněvotínské. Ubytování bude realizováno na základě Vašich požadavků zaslaných nejpozději do 2. listopadu 2016 na e-mailovou adresu dana.kristalova@unob.cz. 

Občerstvení v rámci konference bude zabezpečeno. Oběd bude realizován za úplatu v prostorách Žižkových kasáren. Přátelské posezení v rámci společenského večera dne 15. 11.2013 bude organizováno pro zájemce z řad účastníků konference. Účast na této akci nahlaste společně s přihláškou. Doplňkové organizačně-finanční záležitosti budou řešeny v rámci prezentace společně s žádostmi na stravování. 

Parkování soukromých vozidel bude umožněno pro předem registrované účastníky v Žižkových kasárnách.
 
Další informace na WWW stránkách konference: http://zzacr.unob.cz/

 

Svoji účast a požadované náležitosti prosím potvrďte v přihlášce.

 
Kontaktní osoby: