VŘ 001 Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=6964


VŘ 002 Audit etického chování zaměstnanců a příslušníků rezortu MO

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=7111​


VŘ 003 Protikorupční subportál

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=5521


VŘ 004 Multifunkční zařízení

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?cid=6571 ​