Klíčové aktivity projektu Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany, registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00004

​​

01. Vytvoření personálních a technických podmínek projektu
02. Návrh optimalizace institucionálního zabezpečení boje s korupcí v rezortu MO
03. Audit etického chování
04. Protikorupční subportál
05. Vzdělávací modul "Boj s korupcí"
06. Komunikace a sdílení poznatků
07. Monitorování, hodnocení, vyhodnocení a ukončení projektu​