Bližší informace budou zveřejněny 2 měsíce před konáním konference.​​​