Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Program

Program konference:

1.    den, středa 28. 11. 2018

09:00                  - zahájení konference
09:15-10:00        - hlavní příspěvek ředitele Sekce rozvoje sil
10:00-16:00        - vystoupení k jednotlivým oblastem rozvoje schopností
16:00-17:00        - vystoupení firem a společností v oblasti technologických trendů zbraní a techniky
17:00                  - ukončení prvního dne konference a vydání pokynů na druhý den konference

1. den 28. 11. 2018 (Středa)
DobaAktivitaČasVystupujícíTéma vystoupení
08.00-09.00
Prezence účastníků konference
09.00-09.15
Zahájení konference, přivítání všech přítomných, představení hostů, poděkování sponzorům, seznámení s cíli a programem konference
​plk. gšt. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, Ph.D.
09.15-09.20Zdravice účastníkům konferenceplk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D. (D FVL)  
09.20-09.50Hlavní referát30´gen. mjr. Ing. Ivo STŘECHA (Ř SRS GŠ)Záměr rozvoje sil AČR v souladu s modelem DOTMLPFI a naplnění CT17
09.50-10.20
Vystoupení k oblasti schopnosti Materiel30´plk. Ing gšt. Pavel LIPKA (Ř ORPozS)Programy vyzbrojování PozS se zaměřením na výstavbu těžké mechanizované brigády
10.20-10.50Vystoupení k oblasti schopnosti Organization30´pplk. Ing. Petr BLECHA (Vel 71. mpr)Dosahování schopností BÚU na bázi brigády těžkého typu, navrhovaná opatření v jednotlivých funkčních oblastech s využitím zkušeností s výstavbou a přípravou ÚU VJTF 2020
10.50-11.10Otevřená diskuze 20´ Dotazy k přednesené problematice
11.10-11.30Přestávka
11.30-13.00Vystoupení k oblasti schopnosti Organization20´pplk. Ing. Roman HEGYIPalebná podpora jednotek 7. BÚU po roce 2025
20´mjr. Ing. Pavel ŽIŽKAObjasnění ženijní podpory BUU v nové organizační struktuře ŽV
20´plk. gšt. Ing. Jaroslav DAVERNÝPVO mechanizované brigády
20´pplk. Mgr. Ivo ZELINKA, MMSÚloha výsadkového pluku v systému obrany České republiky
Otevřená diskuze 10´ Dotazy k přednesené problematice
13.00-13.45Přestávka na oběd45´  
13.45-15.25Vystoupení k výzkumu a prezentace firem20´npor. Ing. Martin SEDLÁČEKZavedení nových bojových vozidel pěchoty a jejich možnosti překonávání vodní překážky s vybranými soudobými prostředky ženijního vojska Armády České republiky
20´

plk. doc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D.

por. Ing. David LYSONĚK

Koncept lehkého mechanizovaného mostu pro MLC30
20´Ing. Vladimír FICENEC, MSc. (plk.gšt.v.z.)
(Saab Technologies s.r.o.)
Saab produkty – Carl Gustaf M4, AT4, NLAW; Mobile Camuflage System
20´doc. Ing. Milan ŠNAJDER, CSc.
(PRAMACOM-HT, spol.s r.o.)
Systémové požadavky na vozidlovou elektroniku modernizovaných mobilních platforem (podpora digitalizace moderního bojiště)
20´Ing. Michal REMPER
(Cisco Systems)
Tactical networking technologies for FMN’s Mission NetworkElement
15.25-15.40Otevřená diskuze 15´ Dotazy k přednesené problematice
15.40-16.20Vystoupení k oblasti schopnosti Organization20´pplk. Ing. Pavel CRHONEKPrapor logistické podpory 7. BÚU v roce 2025
20´plk. Ing. Bc. Jaromír MITÁŠPrincipy zdravotnické podpory 7.BÚU
16.20-16.45Vystoupení k oblasti schopnosti Doctrine25´pplk. Ing. Michal VAVERKAZáměr doktrinální tvorby pro podporu výstavby těžké brigády
16.45-17.00Otevřená diskuze 15´  
17.00-17.10Ukončení prvního dne konference, organizační pokyny ke společenské části konference

18.00-20.00 

Společenská část konference (Tučkova 23, A118)

 

2.    den, čtvrtek 29. 11. 2018


09:00                  - zahájení druhého dne konference
09:15-12:00        - vystoupení k vybraným oblastem rozvoje schopností
12:00-12:45         - tvorba závěrů konference
12:45-13:00        - prezentace závěrů konference
13:00                  - ukončení konference

2. den 29. 11. 2018 (Čtvrtek)
DobaAktivitaČasVystupujícíTéma vystoupení
09.00-09.10Zahájení 2. dne konference, organizační pokyny
09.10-10.00 25´plk. Ing. Tomáš KRAKADoplňování AČR
25´mjr. Ing. Jiří ČERVENKAPersonální zabezpečení 7.BÚU
10.00-10.20
​Otevřená diskuze
20´
 
 
10.20-11.30

20´
 Ing. Jaromír DURNA
Taktické místo velení roty jako stěžejní prvek výstavby brigádního  úkolového uskupení

 
20´
pplk. Ing Petr HLAVIZNA
Přístup k hodnocení bojeschopnosti vojenských sil v elektromagnetickém prostředí
 
CBVSS (není potvrzeno)
Vliv nových technologií
 
plk. gšt. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, Ph.D.
Možný přístup ke specifikaci požadavků na bojová vozidla
11.30-12.15
Přestávka
11.30-12.15Tvorba závěrů konference
12.15-12.30Přednesení závěrů konference
12.30-12.50Diskuze k závěrům konference
12.50-13.00Ukončení konference

Změna programu vyhrazena!