Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

O konferenci

O konferenci


V souladu s plánem hlavních úkolů a opatření Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany na rok 2018 připravuje Katedra taktiky mezinárodní vojensko-odbornou konferenci „TAKTIKA 2018“ se zaměřením na rozvoj schopností AČR v letech 2020-2030.
Konference se bude konat pod záštitou ředitele Sekce rozvoje sil Generálního štábu AČR generálmajora Ing. Ivo STŘECHY, a rektora-velitele Univerzity obrany brigádního generála prof. Ing. Bohuslava PŘIKRYLA, Ph.D.


CÍL KONFERENCE

  • prezentovat názory, návrhy a doporučení pro zajištění rozvoje jednotlivých oblastí schopností těžkého brigádního úkolového uskupení AČR v souladu se záměrem modernizace AČR v horizontu let 2020-2030,
  • identifikovat procesy a nositelé procesů, za účelem vytvořit předpoklady pro plné použití nově zaváděných zbraní, techniky a výstroje těžkého brigádního úkolového uskupení.


PROČ KONFERENCE TAKTIKA A PROČ TÉMA ROZVOJ SCHOPNOSTÍ?


Konference nabízí jedinečnou možnost výměny názorů širokého spektra vojenských odborníků příslušníků generálního štábu, velitelství pozemních a vzdušných sil, velitelství vojenských útvarů a zařízení a pracovníků vědecko-výzkumných pracovišť a škol k projednávané problematice.
Konference bude primárně zaměřena na problematiku rozvoje schopností těžkého brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mb v souvislosti s pořizováním a zaváděním nových zbraní, techniky a vybavení (vojenského materiálu) v horizontu let 2020-2030. Mimo plánování a alokace finančních prostředků je nezbytné se zaváděním nového vojenského materiálu blíže definovat opatření v jednotlivých funkčních oblastech rozvoje schopnosti v souladu s modelem DOTMLPFI.
Cílem je, aby byly v době zavádění nového vojenského materiálu (především bojová technika a zbraňové systémy), vytvořeny předpoklady pro jejich plné využití. Klíčovým aspektem bude především rozvoj schopností v oblasti přípravy personálu včetně tvorby doktrín, předpisů, pomůcek, publikací a modernizace a vybudování nezbytné učebně výcvikové základny.
Jednání konference předpokládá vytvoření otevřeného diskusního fóra pro identifikaci opatření a úkolů spojených s rozvojem schopností v jejich jednotlivých funkčních oblastech. Z diskuzí vyplynou návrhy, náměty a doporučení pro rozvoj jednotlivých oblastí schopností včetně identifikace jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, které by se za rozvoji jednotlivých oblastí schopnosti měli podílet a nést odpovědnost.