Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Informace

Organizační pokyny:


Místo konání: Univerzita obrany, Aula 50, Kounicova 44, Brno

Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština

Publikování a účast na konferenci pro nekomerční subjekty zdarma.

Zásadní vystoupení na konferenci budou zveřejněna ve sborníku.

Příspěvky do sborníku konference lze předložit v elektronické podobě organizátorům konference při prezenci nebo v průběhu konference. Šablona příspěvku zde.

Sborník bude vydán po konferenci ve formě CD/DVD a zaslán účastníkům dle požadavků.

Organizátor konference nezabezpečuje ubytování, stravování a parkování vozidel. Ubytování pro VZP a o.z. je možné si objednat na vojenské ubytovně Tučkova 23 nebo Dobrovského 27. 

K zabezpečení organizovaného průběhu konference Vás žádáme o:

  • potvrzení účasti na konferenci (zaslání základních údajů o účastnících konference za Vaši součást – číslo útvaru/zařízení, hodnost, jméno a příjmení účastníka, kontaktní adresa, kontaktní telefon a email) pošlete nejpozději do 26. 11. 2018 aktuálně je přihlášeno 117 účastníků.
  • v případě zájmu o vystoupení na konferenci, žádáme poslat přihlášku s tématem vystoupení nejpozději do 19. 11. 2018.
  • v případě zájmu o prezentaci příspěvku ve sborníku konference pošlete abstrakt příspěvku nejpozději do 26. 11. 2018 a příspěvek samotný nejpozději do 30. 11. 2018.

  

Kontaktní adresa

pplk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.
Univerzita obrany (K-110)
Kounicova 65
662 10  Brno


Telefon:             (973) 44 2506
Fax:                    (973) 44 3311
Sekretariát:        (973) 44 2019

 

Přihlášky posílejte na:                                  petr.hruza@unob.cz

ŠIS přihlášky (pro AČR):                               petr.hruza@army.acr

Příspěvky do sborníku posílejte na:            petr.hruza@unob.cz

 

Přihlášení:

Vyplňte požadované údaje v elektronické přihlášce zde.