Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Obrana státu - Operační příprava státního území

Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 1. ročník odborné konference na téma 
"Obrana státu – Operační příprava státního území",

která se koná ve dnech 8. – 9. 11. 2016 v Brně v prostorech Klubu Univerzity obrany. Konferenci pořádá Generální štáb AČR ve spolupráci s Katedrou ženijních technologií Univerzity obrany a Klubem akademiků při Univerzitě obrany Brno.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

  • Nová koncepce Operační přípravy státního území
  • Bezpečnostní strategie ČR
  • Scénáře obrany státu

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů Mezirezortní odborné pracovní skupiny, zástupců Krajských vojenských velitelství, jednotlivých krajských úřadů a ostatních odborníků, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci Operační přípravy státního území.

  

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.


S úctou a přáním mnoha úspěchů

plukovník Ing. Pavel ŠMÍDEK

Vedoucí oddělení OPSÚ, Odboru obranných příprav, SRPS MO
Tel.: +420 973 211 126
Mob.:  +420 602 571 139
E-mail : smidekp@army.cz
http://aktivity.unob.cz/opsu