Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Obrana státu - Operační příprava státního území

Vážení přátelé,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2. ročník odborné konference na téma 
"Obrana státu – Operační příprava státního území",

která se koná ve dnech 8. – 9. 10. 2019 v Brně v prostorech Klubu Univerzity obrany. Konferenci pořádá Generální štáb AČR ve spolupráci s Katedrou ženijních technologií Univerzity obrany a Klubem akademiků při Univerzitě obrany Brno. 

Záštitu nad konferencí převzal předseda Technologické agentury České republiky (TAČR), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. .


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

  • Koncepce Operační přípravy státního území a změny v bezpečnostním prostředí
  • Dopady aktuálních doktrinálních dokumentů NATO na OPSÚ
  • Operační příprava státního území a civilní nouzové plánování
  • Implementace nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu v oblasti OPSÚ
  • Scénáře obrany státu

 

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů Mezirezortní odborné pracovní skupiny, zástupců Krajských vojenských velitelství, jednotlivých krajských úřadů a ostatních odborníků, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci Operační přípravy státního území.

  

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.


S úctou a přáním mnoha úspěchů

plukovník Ing. Pavel ŠMÍDEK

Vedoucí oddělení OPSÚ, Odboru obranných příprav, Sekce plánování schopností MO
Tel.: +420 973 211 126
Mob.:  +420 602 571 139
E-mail : smidekp@army.cz
http://aktivity.unob.cz/opsu