Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů

 logo.png

Pozvánka na vědeckou konferenci

 
 
Katedra vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu
pořádá ve dnech 3. - 4. června 2015
mezinárodní vědeckou konferenci
 
Možnosti využití vojenské historie v přípravě vojenských profesionálů
Nové poznatky zkoumání v oblasti 2. a 3. odboje
 
Konference se koná v rámci řešení projektu rozvoje organizace s názvem „Možnosti využití vojenské historie v přípravě studentů Univerzity obrany k formování požadovaných osobních vlastností na příkladech významných osobností druhého a třetího odboje.“
 
Cíl konference: Zveřejnění výsledků vědeckého bádání získaných v průběhu řešení projektu. Posouzení možností využití poznatků z vojenské historie při přípravě vojenských profesionálů v AČR. Výsledky konference budou využity při formulování návrhu systému využití poznatků vojenské historie v přípravě studentů Univerzity obrany a vojenských profesionálů v rámci AČR.
 
Obsahové zaměření konference:
a)             Možnosti využití poznatků vojenské historie v přípravě:
Ø  studentů na Univerzitě obrany
Ø  velitelů a štábů v AČR
Ø  vojáků v základním výcviku
Ø  vojáků v aktivní záloze
b)            Nové poznatky z výzkumu v oblasti 2. a 3. odboje
c)             Prezentace možností využití spolupráce s institucemi, zabývajícími se vojenskou historií (Archív bezpečnostních složek, Vojenský historický archív Praha, Vojenský historický ústav Praha, Památník světové války Hrabyně, Post Bellum)
 
Místo konání:  Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno
Důležité termíny: Termín pro zaslání přihlášek je do 15. května 2015
 
Ubytování:
Ubytování bude zabezpečeno na Vojenské ubytovně, ul. Tučkova 23 (cca 15 minut pěšky od místa konání konference).
Cena za ubytování:   235Kč za osobu a noc
                                    pro příslušníky AČR vyslané na služební cestu ubytování zdarma
 
Obědy dne 3. a 4. 6. 2015 budou zajištěny podle požadavků z přihlášek cestou stravovacího zařízení UO v místě konání konference. Cena oběda – 73,- Kč
 
Pro organizační zabezpečení konference žádáme o zaslání přiložené přihlášky.