->Pozvánka v PDF<-

 

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany

pod záštitou státního tajemníka MO a náčelníka Generálního štábu AČR

 

pořádá workshop

 

Místo a úloha ​​ozbrojených sil ČR v novém bezpečnostním prostředí:
priority do roku 2025

18. června 2014

Místo: Praha, Tychonova 1, budova 1 MO, Zrcadlový salónek

Cílem workshopu je prodiskutovat východiska a ujednotit se na systémovém přístupu k dalšímu rozvoji schopností ozbrojených sil ČR při zvážení aktuálního vývoje bezpečnostního prostředí, zdrojových možností ČR a trendů vývoje v oblasti vojenských technologií a strategie.


Program:​

 • 08:30 – 08:50 – Registrace
 • 08:50 – 09:00 – Organizační pokyny
 • 09:00 – Zahájení (státní tajemník MO)
 • 0​9:05 – 10:45 – I. PANEL: Revize politického​ z​adání pro ozbrojené síly ČR - úkoly a závazky ČR ve světle měnící se bezpečnostní situace v Evropě
  • Úvodní vystoupení - Trendy vývoje bezpečnostního prostředí, implikace pro úkoly OS a vojensko-politické ambice ČR
  • Diskuse k otázkám:
   • relevance stávajících úkolů OS ČR ve světle vývoje bezpečnostního prostředí, zdrojová náročnost a aktuální schopnost jejich naplnění, možnosti spolupráce v rozvoji a sdílení schopností se zaměřením na region střední Evropy
   • priority úkolů ozbrojených sil ČR vyplývající z životních a strategických zájmů ČR a její legislativy.


 • 10:45 – 11:00 – Přestávka
 • 11:00 – 12:45 – II. PANEL: Zdrojový rámec politického zadání pro ozbrojené síly ČR, jeho rovnováha a stabilita
  • Úvodní vystoupení – Zdrojový  rámec rozvoje ozbrojených sil ČR
  • Diskuse k otázkám:
   • finanční zdroje, skutečnost a potřeba, filozofie možného členění rozpočtu a výdajové priority do roku 2025
   • lidské zdroje, skutečnost a potřeba (počty osob, struktura personálu, doplňování), současná a budoucí žádoucí role aktivní zálohy, trendy vývoje disponibilní zálohy k doplnění mírové nenaplněnosti AČR a její rozvinování na válečné počty
   • věcné prostředky a zásoby - priority pro naplnění úkolů a závazků do roku 2​025


 • 12:45 – 13:30 – Přestávka na oběd
 • 13:30 – 15:00 – III. PANEL: Schopnosti a struktura ozbrojených sil ČR v roce 2025
  • Úvodní vystoupení – Implikace politicko-vojenského zadání a zdrojových podmínek na výstavbu schopností ozbrojených sil ČR
  • Diskuse k otázkám:
   • koncepční východiska pro výstavbu ozbrojených sil, historické zkušenosti z reorganizačních procesů z let 2003-2012, audit současné struktury, identifikace hlavních nedostatků a problémů
   • optimální makrostruktura ozbrojených sil ČR na dané (aktuální) politické zadání, včetně nezbytné struktury AZ a záloh obecně
   • systém velení a řízení na strategicko – operační úrovni pro mír i krizové stavy
   • implikace trendů ve vojenském umění, rozvoj technologií


 • 15:00 – 15:10 - Závěr workshopu
  • Státní tajemník MO a náčelník Generálního štábu AČR


Organizační pokyny:

 • Workshopu se zúčastní hlavní představitelé Ministerstva obrany, Generálního štábu, pozvaní poslanci Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny ČR a představitelé bezpečnostní komunity ČR
 • Na workshop je možné se zaregistrovat s využitím webové aplikace na adrese www.unob.cz/events/muos, kde budou pro registrované účastníky od 16. 6. 2014 k dispozici podkladové materiály pro diskuzi v jednotlivých panelech.
​​​​​​​