Katedra matematiky a fyziky, Fakulty vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY
 
 Vás zve na  

7. konferenci o matematice a fyzice na vysokých školách technických

  
s mezinárodní účastí
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem konference je brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků 
 
 
Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty vojenských technologií UO plk. prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc.
 

22. září 2011
B R N O

Zahájení konference a zvané přednášky proběhnou na Klubu UO, Šumavská 2, Brno.
Sekce proběhnou v kasárnách Šumavská 4, budova 5B, Brno.

 
  

Zvanou přednášku z matematiky na téma: ​NĚKTERÉ TRENDY MODERNÍ MATEMATIKY přednese:

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. z KAM MFF, Univerzita Karlova, ČR
 

Zvanou přednášku z fyziky na téma: OD ELEKTROMAGNETISMU KE SPECIÁLNÍ TEORII RELATIVITY - POZNÁMKY K HISTORII přednese:

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. z  PřF Univerzity Hradec Králové, ČR

 

 

Jako obvykle plánujeme vydání recenzovaného konferenčního sborníku.

Sborník z předchozí 6. konference byl přijat do databáze ISI Web of Knowledge – Web of Science® – with Conference Proceedings.

 

Těšíme se s Vámi na viděnou v Brně.