Cíle konference

Cílem konference je výměna zkušeností s výukou matematiky a fyziky na vysokých školách technických (VŠT) v trojstupňovém systému vzdělávání studentů.
 
Konference by dále, mimo jiné, měla vytvořit prostor pro:
• výměnu zkušeností s výukou těchto předmětů v distanční a kombinované formě studia
• koncepční řešení problémů spojených se zaváděním e-learningu a LMS systémů do vysokoškolské výuky
• prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti pracovníků a studentů doktorského studia VŠT
 
Záštitu konference převzal:
Děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
plk. prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc.
 
Autor: doc. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D.; aktualizováno: 6.12.2010