Pokyny pro autory

Pro zařazení vašeho příspěvku do sborníku konference je nezbytné postupovat podle následujících pokynů:

  • Příspěvky je možno zaslat ve formátu LaTeX (preferovaná forma) nebo WORD.
  • Svůj příspěvek, prosím, pište výhradně do šablony, kterou si zde stáhnete. Je třeba dodržet formální úpravu.
  • Pokud budete potřebovat poradit či se jen zeptat, prosím, neváhejte a volejte nebo pošlete e-mail, usnadníte tím sobě i nám práci při závěrečném zpracování veškerých příspěvků do sborníku. Jaromir.Kuben@unob.cz, Radovan.Potucek@unob.cz 
  • Prosíme, abyste neměnili nastavené rozměry okrajů, velikost a typ písma.
  • Z důvodů maximální typografické kvality, tvorby hypertextových odkazů, záložek a rejstříku bude celý sborník připravován v TeXu. Příspěvky ve Wordu budou do tohoto formátu konvertovány. Pokud je to proto pro vás jen trochu přijatelné, prosíme, abyste svůj příspěvek připravili v TeXu. Ušetříte nám tím mnoho práce. Jestli TeX znáte, ale nemáte jeho funkční instalaci, můžete použít velmi kvalitní veřejný TeXový server na adrese http://tex.mendelu.cz (další detaily najdete v souboru vzor.pdf).
  • Současně zašlete příspěvek i ve formátu pdf.
  • Maximální rozsah příspěvku 8 stran.
 

Soubory ke stažení

Matematika:

Šablona pro TEX, veškeré další informace najdete v souboru vzor.pdf (uvnitř zip archivu),