Informace pro účastníky

Účastnický poplatek:

Členové JČMF 800,- Kč,
Ostatní 900,- Kč,
Poplatek na místě 1000,- Kč,
Studenti 300,- Kč (studenti členové JČMF 200,- Kč).
 
Poplatek zahrnuje organizační náklady včetně sborníku konference.
 
Platbu poukažte na účet JČMF, pobočka Brno, zřízený u Raiffeisenbank, a. s., pod názvem Jedn. čs. mat. a fyziků. IČ: 64327141, DIČ: CZ64327141.
JČMF je společností dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Pobočka Brno je registrovaná u FÚ Brno I, č. j. 4330/96/R.
Není plátcem DPH.
Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
Banka: Raiffeisenbank, a. s., pobočka Brno, Česká 12, 604 46 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 5496619001 
Kód banky: 5500
IBAN: CZ05 5500 0000 0054 9661 9001
BIC (SWIFT kód): RZBCCZPP 
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Číslo začínající 6 Vám bylo přiděleno při registraci.
V případě, že platíte za více účastníků, uveďte prosím variabilní symboly ostatních účastníků do poznámky k platbě.
 

Daňový doklad:

Bude vydán na základě potvrzení o zaplacení účastnického poplatku pouze při prezenci.