Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Aktuality

Aktuality

Kurz LogFAS - listopad 2014  (14.11.2014)

 

Ve dnech 10.-14.listopadu 2014 se uskutečnil na katedře logistiky týdenní kurz zaměřený na používání logistického informačního systému NATO – LOGFAS. Tento kurz byl ogranizován pro 4 příslušníky vojenského útvaru 8280 Prostějov a jednoho příslušníka útvaru 6260 Tábor.  Účelem kurzu byla příprava příslušníků logistiky pro práci s informačním systéem LOGFAS z důvodu nadcházející přípravy úkolového uskupení NRF 2015 a 2016.

 

                                                                    Miroslav Pecina

****************************************************

 

 

Kurz LogFAS - červen 2014  (3.7.2014)

 

Plánovaný jarní kurz LOGFAS se uskutečnil ve dnech 2.-6.června 2014. Tento kurz byl ogranizován pro 9 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení, konkrétně pro funkcionáře logistiky štábů brigády a podřízených praporů. Účelem kurzu bylo proškolení příslušníků štábů v rámci 4.brn při plánování a operativním řízení logistického zabezpečení v rámci mnohonárodní operace s využitím informačního systému LOGFAS z důvodu nadcházející přípravy úkolového uskupení NRF 2015. Mimo jiné se 4. brn připravuje k provedení zahraničních cvičení NOBLE LEDGER  a SABRE JUNCTION.

 

                                                                       Miroslav Pecina

*****************************************************

 

KVDlog + 4.BUU - únor 2014   (19.2.2014)
 
V měsíci únoru se na základě žádosti 4.brn uskutečnil mimořádný kurz pro vybrané příslušníky logistiky, kteří se zúčastní v měsíci květnu společného zahraničního cvičení AČR s holandsko-německým armádním sborem – RELIABLE SWORD. Tohoto kurzu se zúčastnili zároveň i příslušníci odborného kurzu logistiky, který je pořádán každoročně pro absolventy kurzu KVD logistických odborností.

 

                                                                                                 Miroslav Pecina

 

****************************************************************
 
Kurz LogFAS - listopad 2013   (11.11.2013)
 
Podzimní běh kurzu LogFAS se uskutečnil na katedře logistiky univerzity obrany ve dnech 4.-8. listopadu 2013. Kurzu se zúčastnilo 8 zájemců z Agentury logistiky, Velitelství pozemních sil a Velitelství vzdušných sil. Absolventi kurzu se naučili pracovat s moduly Logfas connection manager, Geographical data management module, Logfas data management module a Sustainment planning module.
                                                                                                 Miroslav Pecina
****************************************************************
 
Kurz LogFAS – květen 2013    (3.června 2013)

 

Ve dnech 27. – 31.5. 2013 se uskutečnil na katedře logistiky 5-ti denní kurz pro příslušníky 22. základny letectva Náměšť nad Oslavou, kterého se dále zúčastnili i další zájemci – budoucí účastníci mezinárodního logistického standardizačního cvičení Capable Logistician 2013.
Absolventi kurzu zvládli základní praktika s moduly Geomanager a LogFAS Data Manager, včetně importu dat vygenerovaných logistickým informačním systémem ISL do aktuální verze databáze LOGBASE. Poslední den kurzu byl pak věnován seznámení se s modulem SPM a možnostmi kalkulace zásob.

                                                                        Miroslav Pecina

******************************************************

Vítejte   (9.dubna 2013)

 
Tyto stránky jsou určeny pro potřeby příslušníků logistiky AČR (současných i budoucích tj. studentů).  Mým cílem je přiblížit Vám problematiku logistického informačního systému LOGFAS. Z důvodů omezeného přístupu studentů základního studia na celoarmádní síť jsou tyto stránky umístěné na intranetu UO Brno. V případě zájmu je možno tento web zpřístupnit i v prostředí CADS.
Stránky budou postupně doplňovány a měly by mimo jiné sloužit i pro potřeby zájemců o pořádané kurzy v sekci „Kurzy“.
Veškerá data umístěna na těchto stránkách jsou neutajovaného charakteru, zpravidla vymyšlená či pozměněná, a nelze je tedy používat ve skutečném provozu.

Budu rád za případné ohlasy či návrhy na doplnění těchto stránek.

 
S pozdravem

                         Miroslav Pecina