Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Klíčové aktivity

Naposledy změněno 22. 9. 2014 14:16 uživatelem Žižlavský Marek
Klíčové aktivity
 


Klíčová aktivita 1:

Zapojení odborníků z praxe pří vytváření a realizaci magisterského studijního programu FVL

Plánované výstupy:

zabezpečení pracovních stáží vědecko-pedagogických pracovníků FVL v praxi a externích pracovníků na FVL,

zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce,

vytvoření systému hodnocení a zajišťování kvality činností FVL.

 

Klíčová aktivita 2:

Inovace magisterského studijního programu FVL s ohledem na implementaci výsledků IPn Q-ram

Plánované výstupy:

inovace a tvorba obsahu a struktury studijních předmětů,

inovace, tvorba a pořízení studijních opor,

tvorba studijních plánů v anglickém jazyce,

inovace, tvorba a pořízení studijních opor v anglickém jazyce,

vybavení učeben multimediálním zařízením pro záznam a sdílení přednášek,

modernizace speciálních laboratoří a didaktické techniky speciálních učeben učeben.

 

Klíčová aktivita 3:

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků

Plánované výstupy:

vytvoření kurzu rozvoje pedagogických kompetencí,

vytvoření studijních opor a výcvikových scénářů pro kurz rozvoje pedagogických kompetencí,

1 běh pilotního ověření kurzu rozvoje pedagogických kompetencí,

1 běh realizace inovovaného kurzu rozvoje pedagogických kompetencí,

vybavení specializované učebna pro realizaci kurzu rozvoje pedagogických kompetencí (vybavené technologií umožňující interaktivní výuku a záznam procesu učení cílové skupiny - learning by doing a sdílení zkušeností a poznatků v rámci skupiny účastníků kurzu),

interaktivní webové stránky pro účastníky absolventy kurzu rozvoje pedagogických kompetencí, integrované v rámci Informačního systému UO.

 

Klíčová aktivita 4:

Zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků v angličtině

Plánované výstupy:

vytvoření dvousemestrálního kurzu pro podporu schopností akademických pracovníků vést výuku v anglickém jazyce,

zpracování metodické příručky pro učitele vedoucí výuku v anglickém jazyce,

zpracování studijních materiálů pro účastníky kurzu v tištěné podobě

zpracování elektronických studijních opor,

modernizace učebny pro výuku anglického jazyka.PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.​​​​​​​