Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Cíl projektu

Naposledy změněno 22. 9. 2014 14:15 uživatelem Žižlavský Marek

Cíl projektu

Cílem projektu je inovovat magisterský studijní program na Fakultě vojenského leadershipu UO v návaznosti na zásadní změny, ke kterým dochází v posledních několika letech jednak v systému terciárního vzdělávání v ČR, jednak v pojímání požadavků na vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků – velitelů Armády České republiky.

V současném akademickém roce dochází na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany ke komplexní změně vzdělávací strategie, jež odráží aktuální požadavky hlavního zaměstnavatele absolventů FVL resortu Ministerstva obrany ČR, respektive Armády České republiky. Tyto požadavky byly v návaznosti na rozhodnutí náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a po schválení ministrem obrany rozpracovány do požadovaných výstupů z učení z pětiletého magisterského studijního programu. FVL tyto požadované výstupy z učení rozpracovala do podoby studijního plánu nového pětiletého magisterského studijního programu. Tento studijní program vedle požadavků stěžejního zaměstnavatele respektuje i deskriptory vymezené Národním kvalifikačním rámcem pro danou úroveň v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Magisterský studijní program se tak stává dominantní studijní cestou pro přípravu absolventů předurčených pro působení zejména na velitelských pozicích v Armádě České republiky a, dalších organizačních strukturách resortu Ministerstva obrany České republiky, popř. dalších aktérů bezpečnostního systému státu.PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.​​​​​​​