Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

ESF-IMO

Naposledy změněno 15. 1. 2014 14:19 uživatelem Skokan Ľuboslav


Projekt s podporou EU
Efektivní vnitřní kontrola 
v rezortu Ministerstva obrany,
 registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00066

 

Realizace 2011–2013*

Dne 16. prosince 2010 schválilo Ministerstvo vnitra České republiky žádost Ministerstva obrany České republiky o realizaci Projektu.

Dne 26. února 2011 přijal ministr obrany informaci o schválení žádosti o realizaci Projektu:

 • ředitele Inspekce ministra obrany Ing. Jaroslava Zobače určil statutárním zástupcem Projektu;
 • vydal související Úkolový list č. 529/2011-1140 k zabezpečení realizace Projektu

K naplnění jeho cílů uložil:
v rámci realizace aktivit Projektu a implementace jeho výstupů poskytnout součinnost a plnit požadavky ředitele Inspekce ministra obrany související s Projektem,

 • provedou vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany,
 • termín: průběžně.

Dne 1. dubna 2011 vydalo Ministerstvo vnitra právní akt „Podmínky použití prostředků pro realizaci Projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00066“ s tím, že Projekt podporuje oblast „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“.

Hlavním cílem Projektu je nastavit vnitřní kontrolní mechanismy v resortu Ministerstva obrany tak, aby se zvýšila efektivita vnitřní kontroly a vlastní kontrolní činnost vedla zejména k efektivnímu nakládání s rozpočtovými prostředky a majetkem státu a k efektivnímu rozhodování resortních orgánů.

Harmonogram realizace klíčových aktivit Projektu:

 • personální a technické podmínky Projektu – do 31. 12. 2013;
 • analýza systému vnitřní kontroly – do 31. 12. 2011;
 • audit systému vnitřní kontroly – do 31. 10. 2013;
 • monitorování, hodnocení, vyhodnocení a ukončení Projektu – do 31. 12. 2013;
 • změna vnitřních předpisů – do 30. 6. 2013;
 • snižování korupčních rizik – do 30. 6. 2013;
 • program přípravy kontrolního pracovníka – do 30. 6. 2013;
 • výzkum „eliminace překontrolovanosti“ – do 30. 6. 2013;
 • optimalizace informačního prostředí vnitřní kontroly – do 30. 6. 2013;
 • komunikace a sdílení poznatků – do 31. 12. 2013.
  * Vzhledem k vydání právního aktu k 1. dubnu 2011 se období realizace posunuje až do 31. března 2014.