Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita Obrany

  

si Vás dovoluje pozvat na

16. ročník doktorandské konference

 

na téma 

Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu

 

v Brně dne 17. března 2022 

(online, prostřednictvím MS Teams, v případě nepříznivé epidemiologické situace).


Komu je konference určena?
 
Studentům doktorských studijních programů zaměřených na bezpečnost a obranu.
 
 

Cíle konference

Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů.

Navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference.

Vzájemná diskuze řešených problémů mezi účastníky.


Oblasti 

Řízení obrany státu

Modelování a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti

Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Ochrana obyvatelstva

Použití moderních technologií při vedení vojenských operací

Akceptovatelné jsou i další oblasti korespondující s tematickým zaměřením konference