Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 

 
pořádá
 
15. ročník doktorandské konference

 
na téma
 
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti stá​tu

 
v Brně dne 11. února 2021

online prostředí MS Teams.

 
Konference je určena studentům doktorských studijních programů
zaměřených na bezpečnost a obranu.
 


Cíle konference

Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů.

Navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference.

Vzájemná diskuze řešených problémů mezi účastníky.


Oblasti 

Řízení obrany státu

Modelování a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti

Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Ochrana obyvatelstva

Akceptovatelné jsou i další oblasti korespondující s tematickým zaměřením konference