Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 

 
pořádá
 
14. ročník doktorandské konference

 
na téma
 
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti stá​tu

 
v Brně dne 6. února 2019
 


Cíle konference

Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů.

Navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference.

Vzájemná diskuze řešených problémů mezi účastníky.


Oblasti 

Vojenský management

Ekonomika obrany státu

Vojenská logistika

Ochrana obyvatelstva

Akceptovatelné jsou i další oblasti korespondující s tematickým zaměřením konference