Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany 

 
pořádá
 
12. ročník doktorandské konference

 
na téma
 
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti stá​tu

 
v Brně dne 14. února 2017

 
Cíle konference
1. Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů.
2. Navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference.
3. Vzájemná diskuze řešených problémů mezi účastníky.

 
Oblasti
1. Vojenský management
2. Ekonomika obrany státu
3. Vojenská logistika
4. Ochrana obyvatelstva
5. Akceptovatelné jsou i další oblasti korespondující s tematickým zaměřením konference​