Termín pro přihlášení

Potvrzení účasti a zaslání názvu a abstraktu příspěvku v českém, slovenském nebo anglickém jazyce do

11. ledna 2021

prostřednictvím registračního formuláře.

 

Termín zaslání prací

Zaslání kompletních příspěvků nejpozději do
21. ledna 2021

na e-mail: phd.conference@unob.cz

Práce odeslané po tomto datu nebudou akceptovány. Sborník z konference bude k dispozici na webových stránkách konference.

 


Pravidla pro publikaci příspěvků


Ve sborníku z konference budou uveřejněny příspěvky v jazyce českém, slovenském a anglickém.

 

Podmínkou ke zveřejnění příspěvku je jeho online prezentace a dodržení šablony příspěvku v českém a slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce.

 

Prezentace se uskuteční v prostředí MS TEAMS a její délka je do 15 minut.