Kontaktní osoba

npor. Ing. Tomáš HAVLÍK

Univerzita obrany v Brně

Fakulta vojenského leadershipu

Kounicova 65, 662 10 Brno

E-mail: tomas.havlik@unob.cz