Menu:
  1. Mezinárodní konference o vojenských technologiích
  2. Distanční vzdělávání, simulace a komunikace
  3. Bezpečnost a ochrana utajovaných informací
  4. Armáda a znalostní společnost
  5. Bezpečnostní management a společnost
  6. Fotogalerie
  7. Videa
  8. Odkazy

 

 

 

Stalo se již tradicí, že vědecká konference CATE, jejíž název vyplývá ze zkratky slov Community – Army – Technology – Enviroment (v českém překladu Společnost – Armáda – Technika – Životní prostředí), tvoří nosný pilíř odborného doprovodného programu Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Ne jinak tomu bude i letos, kdy pod hlavičkou CATE 2011 proběhne ve dnech 10. až 13. května na brněnském výstavišti pět mezinárodních konferencí. Tato federace specializovaných akcí, na kterých se setkávají k rozpravě domácí a zahraniční odborníci, je pevnou součástí systému vědeckých konferencí pořádaných v Armádě České republiky a proto nad jejími dílčími částmi přebírají pravidelně záštitu vedoucí funkcionáři resortu obrany. Konference je otevřena jak členským zemím NATO, tak i partnerským zemím. Po odborné stránce je CATE setkáním armádních specialistů a vědců, pedagogů vysokých škol, představitelů státní správy a zástupců obranného průmyslu. Vysokou odbornou úroveň konference garantuje Univerzita obrany v Brně.