Katedra krizového řízení

Fakulty vojenského leadershipu

Univerzity obrany

připravuje další ročník mezinárodní konference

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST