PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.​​​​​​​
 

Katedra ochrany obyvatelstva

Fakulty ekonomiky a managementu UO 


pořádá mezinárodní konferenci

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST

 
 11. - 12. května 2011
konanou v rámci

CATE 2011

(Community – Army – Technology – Environment)

 
pod záštitou
náměstka ministra obrany pro personalistiku
Ing. Michaela HRBATY
 
jako oficiální odborný doprovodný program Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky
IDET 2011