Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

index

Naposledy změněno 3. 4. 2017 7:34 uživatelem Túró Tomáš

Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2017

 

 

Brno 10. - 11. 10. 2017

 

 

Vážení přátelé!
Mezinárodní vědecká konference OPOTŘEBENÍ, SPOLEHLIVOST, DIAGNOSTIKA 2017 navazuje na předchozí tradiční akce v oblasti jakosti, opotřebení, spolehlivosti a diagnostiky a klade si za cíl diskutovat široký okruh problémů teorie v uvedených oblastech a jejich aplikací ve strojírenství, dopravě, elektrotechnice, stavebnictví a vojenství. Cílem je rovněž zprostředkování výměny informací a zkušeností pro pracovníky průmyslu, dopravy, služeb, výzkumu, škol a AČR a dále navázání osobních kontaktů mezi pracovníky, kteří v oblasti jakosti, opotřebení, spolehlivosti, diagnostiky a příbuzných oblastech pracují. Vědecká konference OPOTŘEBENÍ, SPOLEHLIVOST, DIAGNOSTIKA 2014 se koná pod záštitou děkana FVT Univerzity obrany Brno.

 
Vědecký výbor konference:
plk. prof. Štefan ČORŇÁK, Dr.                      FVT, Univerzita obrany, Brno
Alena BREZNICKÁ, PhD.                                FŠT, Trenčínská Univerzita AD
Prof. Peter DEMEČ, CSc.                                Technická univerzita Košice
Prof. Peter DROPPA, CSc.                              AOS Liptovský Mikuláš
pplk. prof. Jan FURCH, Ph.D.                          FVT, Univerzita obrany, Brno
Prof. Alexej CHOVANEC, PhD.                       FŠT, Trenčínská Univerzita AD
Dr. Artur KIERZKOWSKI                                 Wroclawská technická univerzita, Poland
Doc. Mariana KUFFOVÁ, PhD.                       AOS Liptovský Mikuláš
Doc. Pavel NOVOTNÝ, Ph.D.                         Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
Prof. Františka PEŠLOVÁ, PhD.                       FPT, Trenčínská univerzita AD
Štefan PIVKO, PhD.                                        FŠT, Trenčínská Univerzita AD
plk. Doc. Tomasz SMAL, Ph.D.,                       Vojenská akademie generála T. Kosciuszko , Wroclaw, Polsko 
Doc. Ing. Jozef SVĚTLÍK, PhD.,                        Technická univerzita Košice
pplk. Ing. Tomáš TÚRÓ, Ph.D.                         FVT, Univerzita obrany, Brno
pplk. prof. Ing. David VALIŠ, Ph.D.and Ph.D   FVT, Univerzita obrany, Brno
Dr. Mateusz ZAJAC                                        Wroclawská technická univerzita, Poland
 
 

   

ČASOVÝ PROGRAM

mezinárodní vědecké konference

OPOTŘEBENÍ, SPOLEHLIVOST, DIAGNOSTIKA,2017

Brno 10. - 11. 10. 2017
 
​Úterý, 10. října 2017
​  8.00 -  9.00​Prezentace účastníků
​  9.00 - 11.45​Společné zasedání, Zahájení konference

Děkan FVT UO Brno

Prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc. - odborný garant
​  9.15 - 11.45​Vyžádané přednášky
​12.00 - 13.00​Přestávka - oběd
​13.00 - 15.30​Jednání v sekcích
​15.30 - 17.00​Prezentace firem
​17.30 - 21.00​Společenské posezení
​  Středa, 11. října 2017​​ 
  8.30 - 11.30 ​Jednání konference
​11.45 - 13.00​Oběd
​13.00 - 16.00​Ukázka vybraných pracovišť Univerzity obrany Brno
​      16.00​Závěr konference
 
 

 

 

 


 INFORMACE A POKYNY

 

Pokyny pro zpracování přednášky:


NÁZEV PŘEDNÁŠKY

 Titul, jméno, příjmení, zaměstnavatel (firma)
     Všechny přihlášené a v termínu dodané příspěvky s doporučením recenzenta budou zařazeny do monografie. Za správnost textu i příloh odpovídají autoři. Příspěvek (přednáška, sdělení) již nebude upravován a do sborníku bude reprodukován elektronickou cestou.
Rozsah textu (včetně příloh) nesmí přesahovat 8 stran A4.
Závazná šablona pro vypracování příspěvků do sborníku konference je uvedena na adrese:
http://aktivity.unob.cz/3d/
V případě nedodržení výše uvedených pokynů, resp. nezaplacení vložného nebude přednáška zařazena do sborníku.

Všechny příspěvky budou recenzované. Posudky recenzenta doporučující příspěvek k publikování zašlete rovněž do 31. července 2017 na adresu organizačního garanta konference.

V případě nedodržení výše uvedených pokynů nebude přednáška zařazena do sborníku.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 10. - 11. 10. 2017
Místo konání: Brno, Univerzita obrany Brno
Šumavská 4, Klub UO, http://www.mapy.cz/s/48vb
Spojení MHD: od stanice ČD - Brno hl. nádraží
tramvaj č. 1, směr Řečkovice, zastávka "Šumavská".


Předpokládaný průběh jednání:
10. října 2017   8.00 - 9.00 h. prezentace účastníků
                          9.00 - zahájení konference
11. října 2017   8.30 - začátek jednání
                         16.00 - závěr konference


Konferenční poplatek: 2.700,- Kč
zahrnuje: sborník, náklady spojené s pořádáním akce.

Konferenční poplatek uhraďte do 31. července 2017 na účet:
č. ú. 2000527020 / 2010
Majitel účtu:
Klub akademiků při Univerzitě obrany Brno
IBAN CZ5420100000002000527020
BIC FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 1022017
(příjmení účastníka konference napište do poznámky - nutné!)
IČ: 02484404

Adresa banky:
Fio banka, a.s., V celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Pořadatel není plátcem DPH.

 


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku pošlete
nejpozději do 31. července 2017 na adresu:
npor. Ing. Zdeněk KROBOT, Ph.D.
nebo
Ing. Michal Sojka
nebo
Univerzita obrany, Brno
FVT, K – 202, Kounicova 65
662 10 Brno


  1. Přijetí přihlášek na konferenci nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás, pokud nebude možno Vašemu požadavku vyhovět.
  2. Pokud se po přihlášení a zaplacení poplatkukonference nezúčastníte, (nepověříte za sebe náhradníka) obdržíte sborník poštou.
  3. Poplatky nevracíme.
  4. Pořadatelé si vyhrazují případnou změnu programu jednání konference.

Uzávěrka přihlášek:     31. července 2017.

Odborný garant konference:Prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc.
Univerzita obrany Brno
tel.: 973 442 278
fax.: 973 443 384
E-mail: jiri.stodola@unob.cz


Organizační garanti:pplk. doc. Ing. David VALIŠ, Ph.D.
Univerzita obrany Brno
FVT, K - 202
662 10 Brno
tel.: 973 443 422
fax.: 973 443 384
E-mail: david.valis@unob.cz
plk. prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr.
Univerzita obrany Brno
FVT, K - 202
662 10 Brno
tel.: 973 443 438
fax.: 973 443 384
E-mail: stefan.cornak@unob.cz